Регионът

АКАНДЖИЕВО

Село Аканджиево е разположено е на 3 км. южно от Ветрен, на 10 км. от град Белово и недалече от десния бряг на Марица, в гънките на хълмистото Средногорие. (вж. КАРТА)

Това село е с богата история. Траките са оставили 17 могили. Една от тези северно от селото, наречена Шаркова могила, е най-високата в региона. При разкопки на територията на селото се намира и землено укрепление, което наподобява римски лагер. На територията на селото се намира и Смилевото градище, чиито остатъци от червен хоросан, се намират в един изолиран участък, на близо половин километър над селото. Там е разположен и Смиленовия манастир, съграден от княз Смилен в 1286 г. при царуването в старата българска столица Търново на Георги Тертер. Тук се намирала и една от неговите крепости, снабдена с черква. А „Манастирът“ днес аканджиевци наричат развалините на църквата „Св. Петка“, която се намира на 1.5 км югозападно от селото.

ЗА РЕГИОНА

с. Аканджиево, в което е и Pura Vida Organic Farm, се намира в западния Тракийско-Родопски регион, част от Южна Централна България.

В региона са включени 3 административни области с центрове – Пловдив, Пазарджик и Смолян. Аканджиево е част от Пазарджишка област, намира се в общ. Белово.

Територията на целия регион, в който се намира фермата, съставлява 12,3% от площта на страната.

Раждаемостта и смъртността в региона задържат равнището си през последните години. Естественият прираст на региона е отрицателен (– 4%), тоест раждат се по-малко деца за сметка на възрастното население. Населението в региона застарява, което пречи на заетостта и икономиката в региона. Драстично увеличена е емиграцията към други държави в ЕС.

Най-многобройно е българското население (85,5 %), следва турското (8,9 %), ромското (4,4 %) и 1,2 % други, от които делът на арменците е най-голям (0,3 %). В региона живеят 10 % от турците и 14 % от ромите у нас.

Аграрното стопанство е типичен отрасъл за региона. Обработваемата земя е 31,4% от територията на региона. Растениевъдството е специализирано в производство на зеленчуци, зърнени храни (ориз, ръж картофи, плодове, грозде и технически култури. Произвеждат се годишно около 30 % от зеленчуците, 35 % от картофите и 45 % от ябълките на страната. Регионът дава почти половината от ръжта и над 90 % от  ориза на България.